prisėdimas

prisėdimas
prisėdìmas sm. (2) 1.prisėsti 1. | refl.: Pasiutęs prisisė́dimas, neatsitrauka DūnŽ. 2. 1prisėsti 4: Vienu prisėdimù čia visko nepadarysi – čia reikia atsidėjimo Mrj. Kiek te taisymo – tik prisėdìmas Sdk. Tu mezgi, Maryt, tuo pačiu prisėdimù užadyk man ir pirštines Skrb. Tuo prisėdimu siuvau, t. y. neatstodama J. Geri ligoniai, kad po porą svarų lašinių vienu prisėdimu suryja! LzP. Ne vienu kirčiu medis nukertamas, ne vienu prisėdimu ir kalbos dalykai išmokstami KlK26,47. \ sėdimas; antsėdimas; apsėdimas; atsisėdimas; įsėdimas; išsėdimas; nusėdimas; pasėdimas; persėdimas; prisėdimas; susėdimas; užsėdimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • prisėdimas — prisėdi̇̀mas dkt. Vienu prisėdimù čià vi̇̀sko nepadarýsi …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antsėdimas — antsėdìmas sm. (2), ančsėdimas (1) → antsėsti 3: Toks ančsėdimas buvo – baisu! DūnŽ. sėdimas; antsėdimas; apsėdimas; atsisėdimas; įsėdimas; išsėdimas; nusėdimas; pasėdimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsėdimas — apsėdìmas sm. (2) DŽ1, apsėdimas (1); Sut, LL129 1. BPI279 → apsėsti 14: Nuo velnio apsėdìmo nėra vaisto Ds. Tfu! čia buvo piktosios dvasios apsėdimas, tfu! – susipurtino boba LzP. Dvejokias apsėdimas žmogaus nuog velino SPII46. 2. → apsėsti 15 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsisėdimas — atsisėdìmas sm. (2); Sut 1. KI119 → atsėsti 1 (refl.): Apie atsisėdimą [vagone] nebuvo ko galvoti: visi suolai buvo užgulti Pt. 2. sing. baldai sėdėti: Padarytų kokį atsisėdìmą žmonims Gr. Graži bažnyčia, ir atsisėdìmo daug Dkš. 3. → atsėsti 6 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsėdimas — išsėdìmas sm. (2) → išsėsti 3: Ilgai truko išsėdimas iš laivo rš. sėdimas; antsėdimas; apsėdimas; atsisėdimas; įsėdimas; išsėdimas; nusėdimas; pasėdimas; persėdimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusėdimas — nusėdìmas sm. (2) 1. → nusėsti 9: Buvo toks vakaras po saulės nusėdimo rš. 2. GTŽ → nusėsti 15: Kraujo nusėdìmas DŽ1. Eritrocitų nusėdimas pagreitėja sergant sunkiomis infekcinėmis ligomis, tuberkulioze V.Laš. | Lėšų nusėdimas ETŽ. sėdimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasėdimas — pasėdìmas sm. (2) 1. refl. KI119 → pasėsti 1 (refl.). ×2. → pasėsti 6; valdoma žemė, paveldėtas turtas: Ir davė jiemus pasėdimą Egipto žemėj Ch1Moz47,11. Tuose linksmuose metuose sugrįšit kiekvienas pasėdimop savo Ch3Moz25,13. sėdimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persėdimas — sm. (1) DŽ1 → persėsti 2: Buvo daug persėdimų, visur reikėjo ilgai laukti traukinių, diližanų A.Vien. sėdimas; antsėdimas; apsėdimas; atsisėdimas; įsėdimas; išsėdimas; nusėdimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisėstas — prisė̃stas sm. (2) prisėdimas: Vienu prisėstù parašė Db. Komedijėlė buvo rašyta tuo prisėstu rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susėdimas — susėdìmas sm. (2) DŽ1 1. → susėsti 1: Susėdimo už stalo tvarka buvo tradicinė, kiekvienas šeimos narys turėjo savo pastovią vietą rš. 2. J nuosėdų nusistovėjimas, nugulimas. 3. Sut susirinkimas, susiėjimas: Ant šventų susėdimų jūsų brš. | refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”